Disclaimer | Essential Energies

Algemeen
Door de site te betreden ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Door jouw e-mail adres in te vullen vraag je en ga je er mee akkoord om onze gratis nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. Je moet 18 jaar of ouder zijn om deze site te betreden. We nemen jouw privacy serieus. Resultaten kunnen verschillen, en deze informatie dient niet gebruikt te worden ter vervanging van gespecialiseerde hulp.

Ormus is een voedingsmiddel en géén geneesmiddel. Het kan uw fysieke, mentale en geestelijke gezondheid ondersteunen maar het kan nooit bezoek aan of een therapie van een arts vervangen. Bij gezondheidsklachten is de aangewezen weg om uw arts te bezoeken!

De inhoud van deze website weerspiegelt de persoonlijke kennis en overtuigingen van de initiatiefnemer en kan op geen enkele wijze als wetenschappelijk bewijs worden gezien voor deze overtuigingen. Wellicht zal voortschrijding van de wetenschap in de (nabije) toekomst wél bewijs leveren.

Essential Energies verleent u hierbij toegang tot www.essentialenergies.nl (de website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Essential Energies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Essential Energies spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Essential Energies.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Essential Energies. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Essential Energies nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Essential Energies en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Essential Energies, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen