Essential Energies | Ormus en Vitaal Water

Over Essential Energies

Essential Energies is een website die zich richt op informatie over en de verkoop van verschillende producten, die essentieel zijn voor onze levensenergie zoals Ormus en vitaal water. Het assortiment bestaat nu uit twee soorten Ormus (M2 en C11) en een product om water te wervelen en zal zich uitbreiden met nieuwe essentiële producten voor ons energetisch welbevinden.
De initiatiefnemer is arts (n.p.) en heeft in de loop der tijd een meer holistische blik verworven op energie-balans en geestelijk, spiritueel en lichamelijk welzijn. Gedetailleerde informatie over het waarom van Ormus en de noodzaak van zuiver gewerveld water is te vinden op deze website onder de menu items Ormus en Water (H2O).

Voor meer informatie over de initiatiefnemer klik hier

Ormus

Ormus is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die in een bijzondere vorm vóórkomen (de mono-atomische m-staat) en heeft een positief effect op onze levensenergie en energie-doorstroming. Ormus is door de eeuwen heen gebruikt ter verbetering van het fysieke en spirituele welzijn. Een aantal mensen dat deze materialen heeft gebruikt rapporteerde verbazingwekkende verbeteringen in fysieke en psychische gesteldheid.

Bekende Ormus of m-staat elementen zijn de edelmetalen Ruthenium, Rodium, Palladium, Zilver, Osmium, Iridium, Platina, Goud en de metalen Kobalt, Nikkel, Koper, Renium en Kwik. Al deze m-staat elementen zijn in grote hoeveelheden aanwezig op onze planeet en komen tot wel 10.000 maal méér voor dan de gewone vorm van deze elementen in onder andere lucht, zeewater, zoet water, gesteenten, grond en ons voedsel.

Moderne landbouwtechnieken en voedselbewerkingen lijken de hoeveelheid Ormus elementen in ons voedsel te verminderen. Het bereiden van ons voedsel in de magnetron en op elektrische en inductie kookplaten met de daarbij aanwezige elektromagnetische straling beperkt de al verminderde hoeveelheid Ormus in onze voeding nog verder. Luchtvervuiling zoals koolmonoxide en stikstofoxide verminderen het in de lucht aanwezige Ormus.
Deze factoren samen leiden tot een tekort aan Ormus in onze voeding, water en lucht en daardoor een tekort aan verschillende m-staat elementen in ons lichaam en een aanvulling kan ons wellicht weer laten functioneren zoals ooit bedoeld was…

M2-Ormus (met hoofdzakelijk m-staat goud) lijkt vooral een effect te hebben op de brug met het geestelijke (spirituele) terwijl het C11-Ormus (waarin vrijwel alle bovengenoemde m-staat elementen vóórkomen) meer de balans in ons energielichaam terugbrengt/ondersteunt en daardoor een indirect regeneratief, verjongend effect op ons fysieke lichaam kan hebben.

Voor meer gedetailleerde informatie, klik hier.

Water (H2O)

Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 60% uit water. Water is voor de mens van onschatbare waarde en het is daarom van belang dat we ons lichaam voorzien van water, dat de hoogst mogelijke kwaliteit heeft.

Er wordt vaak gesteld dat ons kraanwater van goede tot zeer goede kwaliteit is en zelfs één van de beste ter wereld. Maar is dit (nog) wel zo?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat onze drinkwaterbronnen niet voldoen; zij zijn zeer verontreinigd met allerlei chemische producten, geneesmiddelen (waaronder antibiotica, anticonceptie pil, antidepressiva, et cetera), pesticiden, biociden, cosmetica, insecticiden, en nano-deeltjes.
Hoewel de drinkwaterbedrijven en de overheid heel veel doen om de kwaliteit van ons drinkwater zo hoog mogelijk te maken, kunnen zij dat dus helaas (nog) niet voor alle verontreinigende stoffen in ons drinkwater waarborgen.
Wij kunnen zélf zorg dragen om zo veel mogelijk water van goede kwaliteit tot ons te nemen door zélf het water uit de kraan te filteren.

Water heeft bijzondere eigenschappen en lijkt een geheugen te hebben doordat het in staat is om mee te gaan trillen in dezelfde uitgezonden frequenties van materie, maar óók van intenties en muziekfrequenties, die in aanraking zijn geweest met het water (onderzoek van Masaru Emoto en van William Tiller).
Zelfs wanneer wij dus alle verontreinigende substanties door eigen filtering uit het water halen, zal deze informatie in het water-geheugen zijn opgeslagen en dus nog steeds de ongunstige trillingsfrequenties vertonen.

Viktor Schauberger stelde dat water weer zijn natuurlijke toestand aan kan nemen door dit te wervelen (in een vortex of draaikolk te brengen). Dit is te vergelijken met het “wissen” van de energetische vingerafdrukken die het water kan vasthouden. Het is mijn persoonlijke opvatting dat dit neutrale gewervelde water het beste is voor ons lichaam.

Voor meer gedetailleerde informatie, klik hier.

Waterwervelset voor vitaal coherent water